Het uur Z

Christ Muntdam is leerkracht op een basisschool. Het werk gaat hem goed af en hij heeft het naar zijn zin. Van de neurotische trekjes die hem soms parten spelen is hij zich bewust en ze belemmeren hem in ieder geval niet een functie als adjunct-directeur te aanvaarden. Dan komt er een nieuwe leerlinge in zijn klas, wier moeder een oude bekende van Christ blijkt te zijn. Haar verschijning doet gebeurtenissen uit het verleden op een onverwacht sterke en onbeheersbare manier herleven.

Geheimen die ook fataal kunnen zijn voor zijn loopbaan, dreigen aan de oppervlakte te komen. Christ komt in grote problemen, maar vertrouwt op zijn instinct dat hem al eerder uit benarde situaties heeft gered. Zal dat deze keer ook het geval zijn, zelfs als er slachtoffers vallen?

hetuurzIsbn 90-76968-38-1

pijlrechtspijllinks